magketing vol29

magketing vol29 Free!
Page 2 Page 3
  • 40 หน้า
  • 12.08 MB
  • 2 พ.ย. 2561
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 29 เสนอเรื่องนำฉบับ “TRANSFORM THE DRUGSTORE” ผลจากร้านขายยาแบบเชนมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งความเป็นเชนมีความแข็งแรงและทันสมัยมากกว่า และยังมีปัจจัยจากนโยบายภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่เข้มงวดในการออกตรวจเภสัชกรประจำร้านยามากขึ้น ร้านขายยารูปแบบเดิมจึงต้องแข่งกับตัวเองเพื่อให้แข็งแรงพอจะสู้ศึกร้านขายยายุคใหม่ ถือเป็นกลยุทธ์ของร้านขายยาที่ปรับตัวสอดรับต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไป เป็นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของร้านขายยา การบริหารร้านค้าประเภทนี้จึงต้องเพิ่มเซอร์วิสเพื่อตอบสนองลูกค้าในมิติที่มากกว่า “แค่” ผู้ใช้บริการทั่วๆไป แต่ต้องสามารถตอบสนองได้ทั้งด้านรายละเอียดสินค้า การดูแลเบื้องต้นของอาการป่วย ตลอดจนการคำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันอาการเจ็บป่วย จนเลยเถิดไปถึงด้านความสวยความงามซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของร้านขายยารุ่นใหม่ ร้านขายยาในอนาคตจึงมีภาพของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของตลาดบริการด้านสุขภาพและความงามมากขึ้นตามลำดับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้