วารสารวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Page 2 Page 3
  • 95 หน้า
  • 9.34 MB
  • 16 ต.ค. 2561
  • สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿60.00

การพัฒนาชีวิตและชุมชน บนเส้นทางภูมิปัญญาชาวบ้าน การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : ปัญหาทางญาณวิทยาและการต่อยอดความรู้ การเรียนรู้เชิงปริวรรตกับจิตตปัญญาศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้