ช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ได้อย่างไร

ช่วยให้ฟื้นคืนชีพ ได้อย่างไร
Page 2 Page 3
  • 31 หน้า
  • 2.56 MB
  • 13 ก.ย. 2561
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿29.00 ฿9.00

จากประสบการณ์การช่วยสอนการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ของผู้เขียนและทีมงาน พบว่า วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย แต่ส่วนใหญ่ประชาชนคนไทยไม่รู้วิธีการช่วยเหลือ ทำให้อัตราการรอดชีวิต เมื่อถึงมือแพทย์น้อยมากๆ ดังนั้นผู้เขียนจึงตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ใจวิธีการ และแนวทางในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้สึกตัวว่าทำอย่างไร ถึงจะช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้