คู่มือ การใช้งานโปรแกรม M Food Service

คู่มือ การใช้งานโปรแกรม M Food Service Free!
Page 2 Page 3
  • 58 หน้า
  • 4.70 MB
  • 27 ส.ค. 2561
  • m2010thai.com
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คู่มือและวิธีการใช้งานโปรแกรม M Food Service ซึ่งเป็นโปรแกรมร้านอาหาร สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการประสบความสำเร็จกับธุรกิจร้านอาหาร และไม่รู้จะเลือกเครื่องมืออะไรในการบริหารจัดการร้านอาหาร หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้โปรแกรมร้านอาหารเพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ และลดค่าใช้จ่ายของร้านอาหารลง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้