การออกแบบเครื่องจักรกล

การออกแบบเครื่องจักรกล
Page 2 Page 3
  • 266 หน้า
  • 37.33 MB
  • 27 ส.ค. 2561
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿260.00 ฿249.00

เนื้อหาเบื้องต้นของการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ได้แก่ สกรู โบลต์ เพลา ลิ่ม คลัตช์ ตลับลูกปืน เฟือง โซ่ สายพาน เบรก สปริง ทำให้เข้าใจหลักการออกแบบ ทฤษฎีการคำนวณ สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับการใช้งานจริง อธิบายความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลด้วยภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม แต่ละหัวข้อสั้นกระชับ อ่านจบใน 2-3 หน้า การคำนวณที่ยาก ใช้โจทย์ตัวอย่างอธิบายเป็นขั้นตอน มีแบบฝึกหัดครบทุกบท พร้อมเฉลยแบบละเอียด เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาเครื่องกล ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รวมถึงช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้