Passive income สิ่งที่ควรลงทุนทำในยุคดิจิตอล 4.0 success 21072561

Passive income สิ่งที่ควรลงทุนทำในยุคดิจิตอล 4.0 success 21072561
Page 2 Page 3
  • 54 หน้า
  • 1.97 MB
  • 29 ก.ค. 2561
  • ครูฝน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿139.00 ฿139.00

ในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยเรามักเรียกกันติดปากว่าเป็น ยุคดิจิตอล 4.0 ดิฉันเองในอดีตเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกคนหนึ่งที่พยายามฉีกกฎของการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องรับรายได้ทางเดียวจากการมีเงินเดือนเป็นรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ท่านลองคิดดูว่า หากวันใดที่บริษัทเกิดมีเหตุที่จะต้องล้มหรือขาดทุน หรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องเลิกกิจการไป ผู้ที่จะต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่สุดนอกจากตัวบริษัทเองแล้ว เห็นจะหนีไม่พ้นพนักงานในบริษัทเองที่ต้องเดือดร้อนเพื่อหางานใหม่ ดังนั้น การมีรายได้จากการรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจากการเป็นลูกจ้างจึงไม่เป็นการดีอย่างแน่นอน หากเราต้องการความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จะได้แนะนำในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานของดิฉันเองล้วน ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างประจำหรือการรับรายได้เพียงทางเดียว ภายในหนังสือ Passive Income สิ่งที่ควรลงมือทำในยุคดิจิตอล 4.0 เล่มนี้ จึงได้รวมรวบความรู้และวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางทำมาหากินจากคำว่า รายได้ที่เก็บกินไปตลอดชีวิต หรือ Passive Income เอาไว้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และสร้างรายได้ให้ท่านผู้อ่านได้อย่างแท้จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้