เปิบสยอง - ปรัชญา วลัญช์ (ตัวอย่าง)

เปิบสยอง - ปรัชญา วลัญช์ (ตัวอย่าง) Free!
Page 2 Page 3
  • 47 หน้า
  • 0.45 MB
  • 31 พ.ค. 2561
  • สำนักพิมพ์ลาแรน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นอร์แมนเป็นคนเคร่งศาสนาจึงโปรดปรานการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาและการบริโภคเลือดเนื้อของพระไครสต์แต่วัยเยาว์ และเพราะถูกสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปลักษณ์เหมือนพระเจ้า จึงไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะก้าวข้ามขั้นไปบริโภคเนื้อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งเรื่องนี้ได้ชักนำไปสู่ความสยดสยองสุดขีดเหนือจินตนาการใด ๆ!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้