พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ

พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ Free!
Page 2 Page 3
 • 380 หน้า
 • 11.74 MB
 • 25 ก.ย. 2554
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ "พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ" เป็นหนังสื่อที่รวบรวมหัวข้อธรรม จากการบรรยายของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) จากหนังสือของวัดชลประทานรังสฤษฏ์, มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ, ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา, สำนักพิมพ์ธรรมสภา, สถานปฏิบัติธรรม และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งธรรมสภาได้จัดเรียงคำสอนของพระเดชพระคุณท่านเป็นหมวดหมู่ อันจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความหมายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบาย

       หมวดธรรมที่ปรากฎในเล่มนี้ จัดเรียงตามวิธีการจัดคำศัพท์ของพจนานุกรมไทย เช่น หัวขัอธรรมที่ขึ้นต้นด้วย ก.ไก่ ก็ได้จัดเข้าในหมู่เดียวกันทั้งหมด จบแล้วก็เป็นหัวข้อธรรม ข.ไข่ ดังนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสุดท้าย หัวข้อธรรมเหล่านี้คัดจากหนังสือชื่อเรื่องต่าง ๆ กัน อันพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาบรรยายไว้ในสถานที่ และวาระต่าง ๆ กัน ซึ่งท่านได้บรรยายเป็นเวลากว่า 70 ปี ตลอดเวลาที่ท่านดำรงอยู่ในสมณเพศ นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากทีเดียว และหัวข้อในพจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะเล่มนี้ มีบางหัวข้อที่ท่านแสดงคำแปลไว้ เช่น กุศล หรือ พุทโธ เป็นต้น มีบางหัวข้อมิได้แสดงคำแปลไว้ แต่พระเดชพระคุณท่านได้อธิบายหัวข้อธรรมนั้น ๆ ไปเลย เช่น หัวข้อว่า กฎธรรมดา หรือ จิตอนาจาร เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • nivat
  13 Mar 14 16:34
  ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากในภาษาธรรมครับ
 • peera
  2 Jul 12 12:16
  ขอบคุณครับ
 • praepan
  4 Apr 12 11:04
  ซื้อเบ่มสีน้ำตาลแล้ว แบบนี้กว่าไม่หนัก อ่านที่ไหนก็ได้ ขอบคุณค่ะ
 • มิรินดา กสิวิทย์อำนวย
  8 Feb 12 10:32
  ได้อ่านพจนานุกรมของท่านแล้ว ฉบับปกแข็งสีน้ำตาล แรกที่ซื้อมาก็คิดว่าจะน่าเบื่อ เข้าใจยาก แต่พอเริ่มเปิดอ่านบอกได้คำเดียวว่า วางไม่ลงจริง ๆ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย เราไม่ต้องไปตีความให้ซับซ้อนอีกทีให้ยุ่งยาก ทุกคำพูดนั่นสื่อตรงเข้าสู่การปฏิบัติ นอกจากจะทำให้ดิฉันเข้าใจคำต่าง ๆ ในพุทธศาสนาแล้วที่สำคัญยังช่วยให้เข้าใจถึงการเดินของจิตใจได้อย่างดีอีกด้วยค่ะ
 • Your Name
  22 Jan 12 06:08
  The best
1 2