ตอบ ดร.มาร์ติน - ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม [พระพรหมคุณาภรณ์]

ตอบ ดร.มาร์ติน - ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 125 หน้า
  • 1.24 MB
  • 8 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ "ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหม" พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นหนังสือที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้สัมภาษณ์กับ ดร. มาร์ติน ซีเกอร์ ครั้งแรก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้