ที่สุดขนหัวลุก 33 ผีไทยในตำนาน

ที่สุดขนหัวลุก 33 ผีไทยในตำนาน
Page 2 Page 3

ที่สุดเรื่องขนหัวลุกผีไทยในตำนาน

ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจและวิญญาณของคนไทย นับว่ามีความฝังแน่นจนแยกไม่ออกทั้งนี้แม้ว่าในสังคมในยุคการสื่อสารไร้สายจะมีเจริญก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม หากแต่คนส่วนมากก็ยังเชื่อกันว่าผีมีอยู่จริง ทั้งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้และเป็นเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าขานกันมาก็ตาม

                ทั้งนี้เมื่อรวมผีไทยเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วมี 33 ประเภทหรือชนิดด้วยกันโดยผีแต่ละประเภทหรือชนิดจะมีลักษณะที่แปลกแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากมักจะปรากฏในรูปของอดีตมนุษย์ หรือมีลักษณะบางส่วนที่ค่อนข้างคล้ายกับมนุษย์

ดังนั้น ผู้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้มักมีความกลัวที่ฝังใจและเชื่อว่าการท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้