The Happy Accountant

The Happy Accountant
Page 2 Page 3
  • 71 หน้า
  • 0.30 MB
  • 4 พ.ค. 2561
  • ดวงนภา เสรีวัตตะ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿120.00 ฿120.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿159.00

Accountant is always listed as one of the best careers with great opportunity for growth, high personal satisfaction, flexible schedule, and work-life balance. I am not one of the best Accountants but I am one of the happiest ones. Being an Accountant gives me opportunities to support my family, have a work-life balance, pursue my interests, and help the others. 
Working part-time and from home, I spare plenty of times for my husband and children, as well as for myself doing things I love to do. The purposes for this book are to share work experiences and to serve as a guideline for those young adults who are still undecided what career paths they want to pursue. For those who are already in Accounting but are not happy with what they do, this book can provide inspiration and insights for them.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้