SNK INSTANT Volume 1 (Slide)

SNK INSTANT Volume 1 (Slide) Free!
Page 2 Page 3
  • 14 หน้า
  • 0.23 MB
  • 9 เม.ย. 2561
  • ยูซี บุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

SNK INSTANT Volume 1 (Slide) ในปี ค.ศ. 2011 ผมจัดงาน SNK Instant ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อให้ บรรดาวิศวกรระบบเครือข่าย ได้มาร่วมกันทำแบบทดสอบ ที่ออกแบบจากการใช้งานจริง ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน ทั้งทางด้านการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ พอดีในวันหยุดผมค้นอุปกรณ์เก่าที่เคยใช้ทำงานและพบเอกสารนี้โดยบังเอิญ จึงอยากนำมาแจกจ่าย เพื่อให้คนรุ่นถัดมาได้ศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้