เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค

เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค Free!
Page 2 Page 3
  • 68 หน้า
  • 15.32 MB
  • 14 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค เล่มนี้ สำนักโภชนาการ ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นจากเมนูอาหารของโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ประกอบด้วยเมนูอาหารสำรับ อาหารจานเดียว และอาหารว่าง รวมทั้งสิ้น 39 เมนู โดยมีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงสูตรเพิ่มปริมาณผักให้เพียงพอกับความต้องการของเด็กวัยเรียน และปรับปรุงรสชาติให้มีความเป็นกลางมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนทุกภาคสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารสำหรับเด็กในแต่ละมื้อ ได้ตามความเหมาะสม ที่สำคัญคณะผู้จัดทำยังได้เพิ่มเติมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับ 1 คนกิน เพื่อให้ครู พ่อแม่ ผ้ปู กครอง และผ้สู นใจ สามารถนำ ไปใช้ในการกำหนดพลังงานที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับในการปรุงอาหารแต่ละเมนู เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรุงอาหารที่สงวนคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติอร่อยเหมือนกับต้นตำรับ ท้ายเล่มยังให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการกินให้ทุกภาคได้เรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนวิธีการล้างผักให้ปลอดภัยจากสารพิษก่อนจะนำไปปรุงอาหาร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้