ผัก...ผลไม้สีรุ้ง

ผัก...ผลไม้สีรุ้ง Free!
Page 2 Page 3
  • 41 หน้า
  • 8.90 MB
  • 14 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สื่อในการให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดอาหารให้กับเด็ก รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบประโยชน์ของผัก ผลไม้ รวมไปถึงเทคนิคและวิธีการที่ทำให้เด็กกินผัก เพื่อฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องดังกล่าว ให้ติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่ อันส่งผลต่อการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ ได้ต่อไปในอนาคต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้