ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้ใหญ่ (18-59 ปี )

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับสำหรับผู้ใหญ่ (18-59 ปี ) Free!
Page 2 Page 3
  • 46 หน้า
  • 2.23 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ในเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ เป็นวัยที่เป็นฐานสำคัญของการทำงานขับเคลื่อนประเทศ และเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป มีการออกแรงในการทำงานน้อยลง ขณะเดียวกันการนั่งทำงาน นั่งประชุมมีมากขึ้น และการทำงานเป็นลักษณะซํ้าๆ ทำให้มีการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมอยู่ตลอดเวลา ข้อแนะนำในเล่มนี้จะเสนอแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในวัยนี้ โดยเน้นไปที่กิจกรรมที่ผู้ใหญ่สามารถทำได้ทั้งในสถานที่ทำงาน บ้าน หรือชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และมีคุณค่าต่อไป สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าวัยผู้ใหญ่จะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจากข้อแนะนำฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้