ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับพนักงานบริษัท

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับพนักงานบริษัท Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 1.65 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สำหรับเล่มนี้จะมีเนื้อหาเฉพาะอาชีพพนักงานบริษัท ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนประกอบอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตเมือง รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพนักงานบริษัท โดยคู่มือฉบับนี้จะนำเสนอกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงกับพนักงานบริษัท ผลที่ได้รับจากการทำงานและการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าพนักงานบริษัทจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและเหมาะสมจากข้อแนะนำฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้