เรื่อง ปม ปรารถนา

เรื่อง ปม ปรารถนา
Page 2 Page 3

ความต้องการเป็นสิ่งกำหนดเส้นทางชีวิต 

และเราต้องเลือก

ไม่ได้หมายความว่าการเลือกนั้นจะถูกต้องเพราะความปรารถนาของคนนั้นต่างกัน


ที่มาของ ปม...ปรารถนา


แพรตะวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้