สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุว่าด้วย "เต๋า"

สรรนิพนธ์พุทธทาสภิกขุว่าด้วย "เต๋า" Free!
Page 2 Page 3
 • 224 หน้า
 • 32.68 MB
 • 30 ต.ค. 2555
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       เต๋า เป็นสัจจะสากลซึ่งมีอยู่ในลัทธิศาสนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์ ฮินดู เพียงแต่ว่าในศาสนานั้นๆ อาจจะพูดหรือเอ่ยชื่อต่างกัน เรียกว่า นิพพาน พระเจ้าปรมาตมัน เต๋า หรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกรวมๆว่า ไกวัลยธรรม ก็ตาม เพราะแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไร ก็เป็นธรรมชาติ เป็นกฎธรรมชาติ ศาสดาทั้งหลายเป็นผู้ค้นพบแล้วนำมาเปิดเผย  

       เต๋าในทัศนะของท่านพุทธทาส มิใช่ปรัชญาที่ว่าด้วยแนวคิดเกี่ยวกับลัทธิใดลัทธิหนึ่ง แต่เป็นเต๋าสากลที่มีอยู่โดยทั่วไป ในศาสนาทุกศาสนา เป็นศาสนาธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ ที่มนุษยเดินตามแล้วจะลุถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นแนวทางที่ศานาทุกศานาจะละทิ้งความขัดแข้ง แล้วหันมาร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นแก่โลกฯ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พีรศักดิ์
  18 Jan 14 18:54
  ขอบคุณมากครับ
 • เทพ
  20 Mar 12 21:41
  เนื้อหาเข้าใจง่ายครับ
1