ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น

ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น
Page 2 Page 3
  • 366 หน้า
  • 4.35 MB
  • 22 พ.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿290.00 ฿279.00

รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการให้การปรึกษาและการจิตทำบำบัดหลากหลายทฤษฎี ครอบคลุมทุกทฤษฎีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอธิบายถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิดที่สำคัญ กระบวนการให้การปรึกษา และบทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษาของแต่ละทฤษฎีอย่างละเอียด ชัดเจน เปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของการนำแต่ละทฤษฎีไปใช้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของการให้การปรึกษาและจิตบำบัดแนวพุทธ ซึ่งได้จากการบูรณาการหลักคิดที่สำคัญของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบำบัดได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาได้ในหลากหลายสถานการณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้