ประวัติศาสตร์ความตายทางถนน และการสร้างความปลอดภัยของญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ความตายทางถนน และการสร้างความปลอดภัยของญี่ปุ่น Free!
Page 2 Page 3

บ่อยครั้งเมื่อมีการพูดถึงอุบัติบนท้องถนน  คนไทยหลายคนก็มักจะหยิบยกประเทศ ญี่ปุ่นมาเป็นตัวอย่างของความมีวินัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียแต่กระนั้นหลายต่อหลายคนก็ไม่ทราบรายละเอียด ตื้นลึก หนาบางมากนักว่ากว่าที่ญี่ปุ่นจะมีวันนี้นั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง 

ในหนังสือ ‘ประวัติศาสตร์ความตายทางถนนและการสร้างความปลอดภัยของญี่ปุ่น’ เล่มนี้ ‘ฐานันดรชมภูศรี’ ผู้สื่อข่าวพิเศษของTCIJ ได้พยายามค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึง ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของญี่ปุ่น(บางส่วน)  ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)’ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้