ยิงโฆษณา+โปรโมต ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้ครบสูตร

ยิงโฆษณา+โปรโมต ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ให้ครบสูตร
Page 2 Page 3

ครอบคลุม Facebook, IG, IG Business Profile, YouTube, LINE@, Google AdWords, Advertorial
และเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งเว็บประเภท Classified แนะนำวิธีการตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงเทคนิค+เคล็ดลับที่ได้ผล

โฆษณาโดยไม่ต้องใช้งบมากแต่คุ้มค่าเงิน
โปรโมตได้ทั่วถึงโดยไม่ต้องลงทุน
แจกแจงรายละเอียดพื้นฐานที่ควรรู้ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม,
วิธีการและขั้นตอนโปรโมต+ลงโฆษณา ไปจนถึงวิธีการติดตามดูผลลัพธ์
ของการโปรโมต+ลงโฆษณา อาทิ Facebook, IG, IG Business Profile,
YouTube, Google AdWords, LINE@ เป็นต้น
แนะนำเครื่องมือและวิธีการสร้างชิ้นงานสำหรับโปรโมตและลงโฆษณา
ทั้งแบบคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง ซึ่งทำได้ง่ายๆ อาทิ VivaVideo, YouTube,
Canva, PhotoScape, FotoFuze, LINE Camera เป็นต้น
สรุปเทคนิคและเคล็ดลับการโปรโมต+ลงโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ชั้นนำ
ทุกช่องทางให้จับใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างฐานลูกค้าระยะยาว
รวบรวม “ตัวช่วย” โปรโมต+ลงโฆษณาเสริมความสำเร็จทางอ้อม อย่างเช่น...
   • ว่าจ้างบล็อกเกอร์ยอดนิยมระดับกูรูเขียนบทความเกี่ยวกับสินค้าหรือ
 บริการของเราในลักษณะ Advertorial
   • ว่าจ้างคนดังหรือสื่อดังช่วยรีวิวและโฆษณาแทน เพื่อช่วยเพิ่มมุมมอง
 เชิงบวกให้แก่สินค้าหรือบริการของเรา
   • ใช้ Facebook Live ถ่ายทอดสดทั้งการโปรโมตแบบ soft sell และการ
 ขายสินค้าหรือบริการอย่างจริงจังแบบ hard sell(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้