กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรี ปี2559

กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรี ปี2559
Page 2 Page 3
 • 19 หน้า
 • 0.29 MB
 • 14 ส.ค. 2560
 • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿200.00

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.การวิเคราะห์สภาพตลาด ( Market Analysis ) 2.กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขันในตลาด 3.มูลค่าตลาด ( Market Size ) 4.ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share ) 5.ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) 6.แนวโน้ม ( Trend )(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พรไพลิน เพชรอาวุธ
  9 May 18 11:45
  โอนเงินเส็จแล้วเข้าไปอ่านตรงไหนคะ
1