eTAT Tourism Journal 4/2548

eTAT Tourism Journal 4/2548 Free!
Page 2 Page 3
  • 39 หน้า
  • 2.58 MB
  • 11 มี.ค. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

จุลสารท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีไก่ ต้อนรับปีจอ ปีไก่ที่กำลังจะผ่านไปนี้ เป็นปีที่ค่อนข้างจะลำบากอีกปีหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ผลจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามิ เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   วิกฤตน้ำมันแพง ต่างส่งผลกระทบกับสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยทั้งสิ้น ซึ่งกองวิชาการได้สรุปสานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 แล้วเสร็จ และกองบรรณาธิการได้นำบทวิเคราะห์ดังกล่าวมานำเสนอในจุลสารฉบับนี้

     กองบรรณาธิการขอนำเสนอ บทบรรยายพิเศษ เรื่อง "การท่องเที่ยวชุมชน ทิศทางและศักยภาพ" ซึ่งท่านที่ปรึกษา คุณภราเดช พยัฆวิเชียร บรรยายในการสัมมนา "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ – การท่องเที่ยวชุมชน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และ บทบรรยาย เรื่อง "ความรู้ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ในการประชุม "การตลาดและการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว" ณ จังหวัดตรัง รวมทั้ง แผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2549 ซึ่งจะใช้เป็นแผนการส่งเสริมตลาดหลักในปี 2549 มาเผยแพร่ในฉบับนี้ด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้