วิธีเขียนแผนธุรกิจ

วิธีเขียนแผนธุรกิจ
Page 2 Page 3

“แผนธุรกิจ” ไม่ใช่เพียงแค่ “เอกสาร” ที่ทำให้คุณได้มาซึ่ง “แหล่งเงินทุน” หรือ “พันธมิตรทางค้า” แต่มันคือ “แผนที่ในการเดินทาง” ซึ่งเป็น “สิ่งสำคัญ” ที่จะนำพาให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต! หนังสือ “วิธีเขียนแผนธุรกิจ” (Business Plan)เล่มนี้ จะช่วยให้คุณเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนธุรกิจที่ทรงศักยภาพ ด้วยเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย และตรงประเด็น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้