สร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Thunkable เบื้องต้น

สร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Thunkable เบื้องต้น Free!
Page 2 Page 3
 • 100 หน้า
 • 17.63 MB
 • 3 ก.ค. 2560
 • มาร์คกิ้งด็อกแอพ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สอนการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Thunkable ขั้นความรู้เบื้องต้น ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานได้จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Katanchalee Pongtongmee
  6 Oct 19 20:25
  มีประโยชน์
1