พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง

พจนานุกรมศัพท์ญี่ปุ่น ระดับกลาง-สูง
Page 2 Page 3
  • 726 หน้า
  • 11.32 MB
  • 27 มิ.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿599.00 ฿529.00

เรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จากประโยคตัวอย่างจำนวนมาก และได้เรียนรู้ความแตกต่างของนัยของคำศัพท์และข้อควรระวังในการใช้ ทำให้สามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้เข้ากับบริบทตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของความหมายและวิธีการใช้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้