ตัวอย่าง อ้อนรักแทนใจ

ตัวอย่าง อ้อนรักแทนใจ Free!
Page 2 Page 3

เมื่อน้ำตาลใกล้มด...ใครจะอดได้

น้ำตาลแสนหวานฉ่ำขนาดไหน  Daddy ฌอน ไม่เคยอยากรู้

แต่น้ำตาลใกล้มด น้ำตาลแรกแย้มอดไม่ได้...

ขออ้อนรักแทนใจ Daddyขา...เข้ามาให้ใกล้

ย้ำรักให้ลึกสุดกาย แทงรักฝังลึกสุดใจ

นะคะ นะคะ Daddy ฌอน

+++++

นิยาย erotic romance