แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ

แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ
Page 2 Page 3

แค่คิด ว่าทำได้ คุณก็ ชนะ ! เคล็ดลับทรงพลังจากแนวคิดและถ้อยคำของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับตำนาน ที่จะผลักดันให้คุณ ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และ บรรลุทุกเป้าหมาย ในชีวิต อย่างใจคิด !

สารบัญ

SUCCESS สู่ความสำเร็จ
VISION วิสัยทัศน์
PLANNING การวางแผน
CREATIVITY & INNOVATION ความคิดสร้างสรรค์ & นวัตกรรม
LEARNING การเรียนรู้
LEADERSHIP ภาวะผุ้นำ
TEAMWORKING การทำงานเป็นทีม
QUALITY คุณภาพ
COMMUNITY ประชาคม
MARKETING การตลาด
EXCELLENCE สู่ความเป็นเลิศ
CAN DO ใคร ๆ ก็ทำได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้