สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ ๑๙

สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตอนที่ ๑๙
Page 2 Page 3

หนังสือสามก๊ก (Romance of the Three Kingdoms) ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) เป็นไฟล์ข้อมูลในรูปแบบที่พกพาง่าย (Portable Document Format : PDF) โดยนำหนังสือสามก๊ก ฉบับที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นผู้อำนวยการแปล มาปรับปรุงแต่งเติม ใส่รูปภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม ทำให้ดูสนุก น่าสนใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้