#ความสุขของวันนี้---NowisHappy

#ความสุขของวันนี้---NowisHappy Free!
  • 10 หน้า
  • 0.16 MB
  • 3 เม.ย. 2560
  • อ่านแล้ว "คลิ๊ก" เพื่อความสำเร็จ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ความสุขของการฝาก…. ฝากไว้กับสิ่งนั้นโน้นนี้ หลังจากฝาก คือ การรอ รอด้วยความคาดหวัง ได้ก็ฟูฟ่อง ไม่ได้ก็แฟบสลายหายไป……. เปลี่ยนจากสุขแบบฝากมาเป็นสุขแบบเบล็ดเสร็จ จบในชั่วขณะ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องคาดหวัง เดี๋ยวนี้ ที่นี้ ณ บัดนี้ #ความสุขของวันนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้