Photoshop CC

Photoshop CC
Page 2 Page 3
  • 209 หน้า
  • 37.53 MB
  • 14 เม.ย. 2561
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿100.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿289.00

รวบรวมเนื้อหา workshop โปรแกรม Photoshop CC ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการพัฒนาชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็น โปสเตอร์ ปกดีวีดี การสร้างบรัช สร้างพื้นหลัง การรีทัชภาพ การสร้่างสรรค์ effect ต่างๆ ให้กับภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้