รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์ : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/ซื่อสัตย์ อดทน มีอุดมการณ์ : ชุด นิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี
Page 2 Page 3
  • 28 หน้า
  • 11.37 MB
  • 9786160434213
  • 28 ส.ค. 2560
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿98.00 ฿78.00

นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆมีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้