วารสารคนทำงาน กุมภาพันธ์ 2560

วารสารคนทำงาน กุมภาพันธ์ 2560 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรีวารสารคนทำงาน กุมภาพันธ์ 2560 ในฉบับพบกับ

ว่าด้วย ‘ชั่วโมงการทำงาน’ ของที่ต่าง ๆ ในโลก [หน้า 7]
บริษัทในเกาหลีเปิดรับพนักงานอายุ 40up มากขึ้น [หน้า 13]
อีกด้านของการ 'ทำงานที่บ้าน' พบสร้างความเครียดสูง [หน้า 15]
“ลาคลอด 120 วัน ได้ค่าจ้าง 100 %” : โลกเดินถึงไหน สังคมไทยย่ำกับที่ ความเสียหายหากรัฐไม่ลงทุน [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้