คู่มือปฏิบัติงานด้าน การงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุ ของส่วนราชการ

คู่มือปฏิบัติงานด้าน การงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุ ของส่วนราชการ
Page 2 Page 3
  • 558 หน้า
  • 3.93 MB
  • 1 ก.พ. 2560
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿500.00 ฿500.00

สำหรับ ผู้บริหารของส่วนราชการในระดับต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติในด้านการงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้กำลังเตรียมตัวสอบในระดับต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้