ปฏิทินปี ๒๕๕๕ วัดไทยฯดี.ซี. สวยมาก ๆ

ปฏิทินปี ๒๕๕๕ วัดไทยฯดี.ซี. สวยมาก ๆ Free!
Page 2 Page 3

ปฏิทินปีมะโรง ๒๕๕๕ ของวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อมอบเป็นที่ระลึกในเทศกาลขึ้นปีใหม่ทุก ๆ ปีจะมีการส่งปฏิทินให้สมาชิกของวัดและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อจะได้ทราบวัน เดือน ไหนที่วัดไทยฯ มีกิจกรรมทำบุญทางพระพุทธศาสนา จะได้มาร่วมทำบุญได้ตรงวัน เป็นประโยชน์มาก ๆ นอกจากนี้ยังได้แถลงผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตไทยอีกส่วนหนึ่งด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้