คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น

คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น Free!
Page 2 Page 3
  • 261 หน้า
  • 1.71 MB
  • 1 ก.ย. 2561
  • PiyaBook
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

โปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขและแสดงผลกราฟิกที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับโปรแกรม MATLAB แต่โปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่ให้ฟรี (ไม่เสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์) และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโปรแกรม MATLAB ในหลายๆ ด้าน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้นำโปรแกรม SCILAB ไปช่วยในการเรียนการสอนและทำงานวิจัย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้