กาพย์ห่อโคลง โคลงโลกนิติ

กาพย์ห่อโคลง โคลงโลกนิติ
Page 2 Page 3

ผู้เเขียนยกโคลงโลกนิติมา200 บท แล้วเขียนกาพย์ยานี ๑๑ ห่อโคลงนั้นๆอีกโคลงละสามบท เพื่ออธิบายความหมายให้ขัดเจนอีกชั้นหนึ่งโดยใช้ภาษาที่น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้