Genius 5 เสริมอัจฉริยะ 5 ระดับ

Genius 5 เสริมอัจฉริยะ 5 ระดับ
Page 2 Page 3
  • 59 หน้า
  • 4.68 MB
  • 14 ต.ค. 2559
  • จิ้งจอกมายา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿159.00 ฿59.00

รวบรวมปัญหาเชาว์ในรูปแบบต่างๆเพื่อการฝึกฝนสมองเพิ่มทักษะ ทั้ง คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ ตั้งแต่ระดับง่าย - ยาก มีอยู่ 5 ระดับด้วยกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้