ความสุขทุกแง่ทุกมุม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

ความสุขทุกแง่ทุกมุม [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

       ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขยั่งยืน รู้จักประเภทของความสุข ขั้นตอนของการได้มาซึ่งความสุข การพัฒนาคนให้มีความสุข รู้จักคิด จำแนกแยกแยะ ใช้ความทุกข์ที่ต้องประสบมาเป็นแรงผลักดันให้กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความสุขอย่างถูกวิธี และใช้ธรรมวิธีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อความสามัคคี เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและคนรอบข้างอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนาน เมื่ออ่านจบแล้ว ลองพิเคราะห์ตนเองดูว่า “ความสุขที่เราทุกคนแสวงหานั้น เป็นความสุขประเภทใดกัน” 

ดาวน์โหลดเสียงธรรมบรรยายชุดนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Barekadin
  4 Jun 12 23:44
  ขอบคุณครับ
 • akei789
  18 Mar 12 19:18
  than you and สา(ธุ
 • ภัศษ์
  19 Feb 12 16:45
  ขอบคุณมากๆ ค่ะ ^^
 • นพพร
  17 Feb 12 21:05
  ขอบคุณมากๆ ค่ะ
 • Surachesth
  12 Feb 12 19:42
  ดีมากๆ...ครับ ขอบคุณครับ...
1 2