ชาดก 500 ชาติเล่ม 6

ชาดก 500 ชาติเล่ม 6 Free!
Page 2 Page 3
 • 221 หน้า
 • 2.04 MB
 • 17 ก.ค. 2560
 • คีตะธารา
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!
  เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿111.60

สารบัญ

ชาดก เล่ม  ๖

111. คัทรภปัญหา       ว่าด้วย ลากับม้าอัสดร

112. อมราเทวีปัญหา  ว่าด้วย บอกใบ้หนทางไปบ้าน

113. สิคาลชาดก      ว่าด้วย พราหมณ์เชื่อสุนัข

114. มิตจินติชาดก  ว่าด้วย ปลาช่วยปลาให้พ้นข่าย

115. อนุสาสิกชาดก  ว่าด้วย ดีแต่สอนผู้อื่น

116. ทุพพจชาดก   ว่าด้วย ได้รับโทษเพราะทำเกินไป

117. ติตติรชาดก  ว่าด้วย ตายเพราะปาก

118. วัฏฏกชาดก   ว่าด้วย การใช้ความคิด

119. อกาลราวิชาดก   ว่าด้วย ไก่ขันไม่ถูกเวลา

120. พันธนโมกขชาดก  ว่าด้วย การหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด

121.กุสนาฬิชาดก  ว่าด้วย ประโยชน์ของการผูกมิตร

122. ทุมเมธชาดก   ว่าด้วย คนโง่ได้ยศไม่เป็นประโยชน์

123. นังคลีสชาดก   ว่าด้วย คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว

124.  อัมพชาดก   ว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป

125. กฏาหกชาดก   ว่าด้วย คนขี้โอ่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Nunmanus
  25 Mar 17 00:27
  Your Comment
1