การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ Free!
Page 2 Page 3
 • 380 หน้า
 • 47.09 MB
 • 16 ก.ค. 2559
 • นภดล ร่มโพธิ์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ" เล่มนี้ แต่งขึ้นจากผลงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย รวมถึงประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและได้เป็นผู้สอนวิชานี้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เนื้อหาในเล่มอธิบายถึงแนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ โปรแกรมเชิงเส้น แบบจำลองแถวการรอคอย การจัดการโครงการ การวิเคราะห์การตัดสินใจ ทฤษฎีเกม และโปรแกรมเชิงพลวัต รวมถึงเรื่องงานวิจัยในเรื่องการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานในองค์กรในประเทศไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Rapee
  20 Aug 19 19:05
  อ่านง่าย มีตัวอย่างแสดงชัดเจน
 • S
  4 May 18 13:09
  เข้าใจง่ายดีคะ
 • S
  4 May 18 13:09
  เข้าใจง่ายดีคะ
1