การจัดบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2557

การจัดบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2557 Free!
Page 2 Page 3

สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมประท้วงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดระบบการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้บาดเจ็บในระหว่างสถานการณ์ชุมนุม ทางการเมืองครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.2556-2557(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้