การผลิตมะม่วงหินมะพานต์

การผลิตมะม่วงหินมะพานต์ Free!
Page 2 Page 3

การผลิตมะม่วงหิมพานต์ คู่มือนักพัฒนาชนบท หมายเลข 2/2532
เรียบเรียงโดยย่อยผลงานวิจัยเรื่อง "การวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์" ร่วมกับข้อมูลและวิธีการจากเอกสารอื่น
เรียบเรียงโดย สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, ธำรง เปรมปรีด์
สนับสนุนโดย USAID มิถุนายน 2532(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้