magketing vol15

magketing vol15 Free!
Page 2 Page 3
 • 144 หน้า
 • 19.94 MB
 • 25 มิ.ย. 2559
 • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การเติบโตของร้านอาหารบริการด่วน หรือ Quick Service Restaurant (QSR) ในปี 2558 อยู่ที่ 9-10% ขณะที่ศูนย์วิจัยธุรกิจธนาคารกสิกรไทย ประเมินมูลค่ารวมของธุรกิจร้านอาหารครอบคลุมถึงเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไปว่าจะอยู่ ในกรอบ 375,000 -385,000 ล้านบาท เป็นอัตราการขยายตัว 4.0-6.8% จากปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของร้านอาหาร QSR ที่เติบโตได้สูงท่ามกลางสภาวะอึมครึมทางเศรษฐกิจ กำลังซื้อชะลอตัว สำหรับปัจจัยหลักของการเติบโตนั้นพื้นฐานมาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของครอบครัวรุ่นใหม่และวัยรุ่นได้ดี และการขับเคี่ยวของแต่ละแบรนด์ที่เร่งเดินเกมในช่วงที่โอกาสเปิดกันอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธ์หลากหลายได้เคลื่อนตัว (Move on) ไปตามกระแสไลฟ์ไตล์ เน้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ในทุกมิติเพื่อทำให้แบรนด์แทรกตัวเข้าไปในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด ไลฟ์สไตล์จึงเป็นสมการที่ธุรกิจร้านอาหาร QSR ต้องตีโจทย์ให้แตกเพราะหมายถึงโอกาสในการครองพื้นที่ในตลาด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Thamnithis Thanadul
  17 Aug 16 13:26
  ข้อมูลแน่นมาก
1