ไม่สำคัญหมาย ตามสมมุติ

ไม่สำคัญหมาย ตามสมมุติ Free!
Page 2 Page 3

มนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ย่อมประสบกับความทุกข์ทุกคน 
ไม่มากก็น้อย ไม่มีใครไม่เคยประสบ ทีนี้เมื่อประสบแล้ว 
ทำอย่างไรจะออกจากทุกข์ได้ และจะไม่ทุกข์อีก อันนี้หมายถึงทุกข์ใจ
การจะออกจากทุกข์ใจได้ ก็ต้องมาปฏิบัติธรรม 
คือ มาศึกษาในกายใจตนเอง เพื่อหาความจริงให้เจอ 
เมื่อเจอความจริง ความหลงความสำคัญผิดก็จะไม่มี 
ความไม่ทุกข์ก็จะเป็นผลตามมา

อนุโมทนาธรรมทานจากชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้