ภาวนา...ไม่ใช่เรื่องยาก

ภาวนา...ไม่ใช่เรื่องยาก Free!
Page 2 Page 3

       พวกเราทุกคนเกิดในช่วงที่ธรรมแท้ ๆ ยังดำรงอยู่ มีโอกาสได้ฟังธรรม มีโอกาสได้รู้แผนที่ รู้แล้วว่าจะเดินยังไง ถ้าไม่เดิน ก็ไม่ฉลาด เพราะฉะนั้น ต้องตั้งเป้าว่า จะเป็นพระโสดาบันให้ได้ มันไม่ยากเลย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้