มดจอมพลัง

มดจอมพลัง
Page 2 Page 3

     นิทานจีนอมตะ ชุด 2 เป็นนิทานคุณธรรมของจีนที่มีคติสอนใจ สอนให้เด็กๆ ได้คิดตาม เช่น ผลของความเกียจคร้าน ความพยามยามและอดทน ความสามัคคีมีน้ำใจ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น เสริมให้เด็กๆ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ EQ MQ และ AQ
     ต๋าหลี่ มดจอมพลังที่มีความสามารถในการยกของหนักๆ โดยไม่ย่อท้อ จนได้รับชัยชนะในการแข่งขันยกน้ำหนัก ได้รับรางวัลเป็นอาหารมากมายส่งผลให้เกิดความขี้เกียจ ไม่ยอมช่วยเพื่อนๆ ทำงานเพราะมัวแต่เก็บแรงเข้าแข่งขันในปีต่อไป และเมื่อมีการแข่งขันมาถึง ต๋าหลี่กลับไม่ได้เป็นผู้ชนะอีกครั้ง เหตุผลที่ทำให้ต๋าหลี่ผิดหวังคืออะไรกันแน่นะ รว่มมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้