เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 5

เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 5
Page 2 Page 3

    เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นรากฐานสำคัญในการสอบวัดระดับภาษาจีนพร้อมความหมายที่ถูกต้องและครบถ้วน รวบรวมคำศัพท์จากการสอบวัดระดับภาษาจีนในระดับที่ 5 จำนวน 1,300 คำ ประกอบด้วย คำศัพท์ พินอิน ประเภทของคำ คำแปล ประโยคตัวอย่าง คำแปลประโยคตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาจีนทำคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้