งวงทรงพลังของช้างน้อย

งวงทรงพลังของช้างน้อย
Page 2 Page 3

    หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ชุดค่านิยมพื้นฐานสร้างเด็กดี เน้นสร้างเสริมและปลูกฝังหลักคุณธรรม 8 ประการ อาทิ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวิัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีนํ้าใจ ที่จะทำให้เด็กได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ คิดเป็น กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้เด็กๆนั้นได้ซึมซับคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคระดับที่ง่ายต่อการเข้าใจพร้อมกันทั้ง 3 ภาษา
    เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กๆนั้นมีน้ำใจ โดยเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเหล่าบรรดาสัตว์ป่าตัวอื่นๆที่มีต่อช้างเกเร ใช้กำลังในทางที่ผิดทำให้บรรดาสัตว์ต่างๆในป่าต่างพากันหลบหนีไม่อยากเข้าใกล้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าช้างกับล้มป่วยและไม่สามารถออกหาอาหารได้ด้วยตัวเอง เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเองจะเปลี่ยนนิสัยของเจ้าช้างเกเรได้อย่างไรนั้น และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาร่วมลุ้นและหาคำตอบด้วยกันเลย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้