จาริกบุญสู่ศรีลังกา ตอน ความรู้เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ

จาริกบุญสู่ศรีลังกา ตอน ความรู้เรื่อง พระบรมสารีริกธาตุ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือจาริกบุญสู่ประเทศศรีลังกา ตอน "ความรู้เรื่องพระบรมสาริริกธาตุ" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าเพื่อให้ผู้สนใจในเรื่องพระบรมสาริกธาตุได้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมา และมีประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่จริง โดยเฉพาะชาวสิงหล เป็นชาวพุทธที่ยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัย และหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • บุญน้อย
    13 Jul 13 14:20
    หามานานแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • อรทัย
    12 Sep 12 23:56
    ขอบพระคุณมากค่ะที่ทำให้ได้ชมภาพที่สวยงามที่มีคุณค่าและความรู้ทางพุทธศาสนา
1